Thời sự
Thừa Thiên Huế họp bàn về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Linh Đan - 14/05/2024 14:24
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, ông Lê Trường Lưu khẳng định, các tiêu chí để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XVI để bàn và thông qua Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trình bày Tờ trình liên quan Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tại Hội nghị lần thứ 10 và 12, Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất nội dung về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện và tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh phương án trong Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, các tiêu chí để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Các địa phương được sắp xếp và các địa bàn còn yếu về tiêu chí đô thị cần nêu cao hơn nữa vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương, với quyết tâm vươn lên. các ngành cần xây dựng chương trình đề hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực các địa bàn trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án.

Tin liên quan
Tin khác