Thời sự
Thường trực Chính phủ dự kiến họp về Quy hoạch Điện VIII
Thanh Hương - 19/08/2022 18:11
Theo kế hoạch, chiều mai, ngày 20/8, Thường trực Chính phủ sẽ nghe về Quy hoạch phát triển điện quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng các bộ Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng lãnh đạo Bộ Công an, Quốc phòng và Chủ tịch 3 tập đoàn Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng là Điện lực, Dầu khí và Than - Khoáng sản đã được mời tham dự cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII vào chiều ngày mai, 20/8/2022, tại Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Công thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và đã có Tờ trình số 1682/TTr-BCT ngày 26/3/2021, Tờ trình số 6277/TTr-BCT ngày 08/10/2021 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Trên cơ sở triển khai các cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), ý kiến kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Quy hoạch điện VIII, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại các cuộc họp về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã hoàn thiện toàn bộ Đề án, thực hiện các thủ tục thẩm định theo quy định tại Luật Quy hoạch và được Hội đồng thẩm định thông qua.

Ngày 29/4/2022, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 2279 /TTr-BCT phê duyệt Đề án Quy hoạch điện VIII.

Theo các chỉ đạo mới của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ Công thương đã có các Văn bản số 2715/BCT-ĐL ngày 20/5/2022 rà soát một số nội dung của Quy hoạch điện VIII; Văn bản số 3787/BCT-ĐL ngày 04/7/2022 tiếp tục rà soát một số nội dung của Quy hoạch điện VIII... báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung của Quy hoạch điện VIII; Văn bản số 4329/BCT-ĐL ngày 25/7/2022 báo cáo Thường trực Chính phủ về các nội dung Quy hoạch điện VIII.

Gần nhất, ngày 11/8, Bộ Công thương lại có Tờ trình 4778/TTr-BCT về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó có xin ý kiến 6 vấn đề.

Có 6 vấn đề được Bộ Công thương xin ý Thường trực Chính phủ trong Tờ trình 4778/TTr-BCT là rà soát các dự án điện than, điện khí;  các dự án điện mặt trời; các chỉ tiêu liên quan đến điện tại Nghị quyết 55-NQ/TW; cơ cấu nguồn đến năm 2030 trong Quy hoạch điện VIII; cơ chế đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp và Quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

Tin liên quan
Tin khác