Thời sự
Tiếp tục sắp xếp nhiều đơn vị hành chính tại một số tỉnh, thành
Nguyễn Lê - 12/01/2021 11:20
Ngày 12/1, Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các đơn vị hành chính đô thị thuộc các tỉnh Bình Định, Hòa Bình, Bắc Ninh, Đắk Nông.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Cụ thể, 100% Ủy viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội có mặt trong phiên họp sáng 12/1 đã thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đắk Nông và việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị thuộc các tỉnh Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh.

Theo đó, Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị trấn Cát Tiến trên cơ sở toàn bộ 17,64 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.597 người của xã Cát Tiến.

Kết quả sau khi thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 1 thị trấn và giảm 1 xã (từ gồm 117 xã, 32 phường, 10 thị trấn thành 116 xã, 32 phường, 11 thị trấn).

Thường vụ Quốc hội nhất trí thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Sau khi thành lập hai phường này, tỉnh Hòa Bình không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 2 phường và giảm 2 xã (từ 10 phường, 10 thị trấn, 131 xã thành 12 phường, 10 thị trấn, 129 xã).

5 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được thành lập gồm: phường Hương Mạc trên cơ sở nguyên trạng 5,58 km2 diện tích tự nhiên và dân số 19.576 người của xã Hương Mạc. Thành lập phường Phù Chẩn trên cơ sở nguyên trạng 5,98 km2 diện tích tự nhiên và dân số 19.656 người của xã Phù Chẩn. Thành lập phường Phù Khê trên cơ sở nguyên trạng 3,47 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.703người của xã Phù Khê. Thành lập phường Tam Sơn trên cơ sở nguyên trạng 8,45 km2 diện tích tự nhiên và dân số 16.279 người của xã Tam Sơn. Thành lập phường Tương Giang trên cơ sở nguyên trạng 5,66 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.811 người của xã Tương Giang.

Kết quả sau khi thành lập 5 phường này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính các cấp trực thuộc, nhưng có tăng 5 phường và giảm 5 xã (từ 26 phường, 6 thị trấn, 94 xã thành 31 phường, 6 thị trấn, 89 xã).

Địa giới hành chính một sốnơi thuộc tỉnh Đắk Nông cũng được điều chỉnh, nhưng làm không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính các cấp trực thuộc.

Các nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ 1/2/2021 để phục vụ công tác bầu cử nhiệm kỳ mới.

Tin liên quan
Tin khác