Doanh nghiệp
Tổ chức tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá sản phẩm sợi làm từ polyester
Thế Hải - 28/07/2021 16:15
Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester vào ngày 30/8/2021.
Phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra CBPG một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester vào ngày 30/8/2021 theo hình thức trực tuyến.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 30.8.2021, Bộ Công Thương sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester (mã số vụ việc: AD10).

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn:
T
rước 17h00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 (theo giờ Hà Nội).

Ngôn ngữ sử dụng là tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.

Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định về Cơ quan điều tra - Cục Phòng vệ thương mại, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hơn 1 năm trước, ngày 6/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BCT về việc Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương, việc điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá được kết thúc trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra (tức ngày 6/4/2021). Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, Bộ Công Thương có quyền gia hạn thời hạn điều tra thêm 6 tháng.

Để có thêm thời gian xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh về lượng thông tin, dữ liệu cần xử lý, căn cứ theo thực tiễn vụ việc và để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, ngày 11/3/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ 4 quốc gia nêu trên thêm 6 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 6/10/2021.

Tin liên quan
Tin khác