Ngân hàng
TPBank: Lợi nhuận quý III/2021 tăng 40% nhờ lãi đầu tư chứng khoán vọt tăng hơn 11 lần
T.L - 21/10/2021 08:49
Lãi từ đầu tư chứng khoán (chủ yếu đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu tổ chức tín dụng khác) tăng tới 1.013% khiến lợi nhuận quý III/2021 của TPBank (HoSE: TPB) tăng mạnh.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TBank; HoSE: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Tín dụng duy trì mức độ tăng trưởng tốt từ đầu năm đến nay giúp thu nhập lãi thuần của TPBank tăng 20,7%.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh ngoài lãi tăng rất mạnh. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt 358 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 101 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 18 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 913 tỷ, tăng 11 lần (tăng 1013%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý, TPBank tiếp tục gia tăng đầu tư, nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu của tổ chức tín dụng khác. Riêng kinh doanh ngoại hối lỗ 44,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 51 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý III/2021 của ngân hàng là 941 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Dù lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần gấp đôi lên 2.732 tỷ đồng, song chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh gấp 3,2 lần lên 1.345 tỷ đồng nên trước thuế, lợi nhuận quý 3/2021 chỉ còn 1.387 tỷ, tăng 40,18%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng hơn 40%.

Như vậy, đóng góp chính cho lợi nhuận TPBank 9 tháng đầu năm là hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chính của TPBnak lại là chứng khoán đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tất cả hoạt động kinh doanh của TPBank đều có lãi. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 9.903 tỷ đồng, tăng 39,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.135 tỷ đồng lãi thuần, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 83%. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 152%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 112 tỷ đồng, giảm 21%. Hoạt động khác  mang lại 142 tỷ đồng lãi thuần, giảm 61%. Chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm tăng 9,5%.

Về hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, 9 tháng đầu năm nay, TPBank đang nắm 13.488 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm gnoais và 22.087 tỷ đồng trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác, tăng 36,5%. Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư 9 tháng  đầu năm nay đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 119%. Trong khi đó, chi phí từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ tăng gần 5%. Chưa kể, ngân hàng lại còn được hoàn nhập dự phòng rủi ro gần 8 tỷ đồng, khiến lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh.

Trong 3 quý đầu năm nay, chi phí hoạt động của TPBank tăng 9,5%, chi phí dự phòng rủi rotín dụng cũng tăng gần gấp đôi lên 2.349 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 4.393 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, TPBank đã hoàn thành khoảng 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.328 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 4% kế hoạch cả năm. Tổng huy động của ngân hàng tính đến cuối tháng 9 tăng hơn 24% so cùng kỳ và vượt xấp xỉ 4% kế hoạch cả năm. Tính đến cuối quý III, hệ số an toàn vốn (CAR) của TPBank được ghi nhận là 13,43%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Nợ xấu của ngân hàng chỉ 1,02%, thấp hơn khá nhiều so với tỷ 1,43% một năm trước đó.

TPBank vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ 35%. Hiện TPBank có vốn điều lệ 11.716 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2021, ngân hàng còn lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ là gần 5.500 tỷ đồng và sẽ sử dụng nguồn này để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 35%. Sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 2 năm 2021 này, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng lên 15.817 tỷ đồng. 

Tin liên quan
Tin khác