Chuyển động thị trường
TP.HCM: Chủ đầu tư chưa giải chấp quyền sử dụng đất, người mua nhà khốn đốn
Ngô Nguyên - 23/04/2024 13:09
TP.HCM hiện có gần 30.0000 hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp. Nguyên nhân còn bởi cả việc doanh nghiệp chưa giải chấp quyền sử dụng đất.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, qua rà soát, Thành phố có hơn 30.061 hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã có công văn gửi các chủ đầu tư dự án, Ban Quản trị chung cư để khẩn trương nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên đến nay, các chủ đầu tư dự án chỉ mới nộp được hơn 9000 hồ sơ, còn tới gần 21.000 hồ sơ chưa nộp. 

Ngoài một số nguyên nhân như dự án có quá nhiều dẫn tới chủ đầu tư nộp chậm, thì quá trình giải quyết hồ sơ chậm trễ còn bởi  dự án có phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung tập trung. Trong đó, chủ yếu là thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi điều chỉnh quy hoạch.

Do có một số dự án đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 đã lâu, đến nay quy mô dự án, chỉ tiêu quy hoạch không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, nên chủ đầu tư đã đề nghị thay đổi điều chỉnh quy hoạch, quy mô của dự án, điều này có thể làm phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung.

TP.HCM vẫn còn 21.000 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tiếp đến là xác định lại nghĩa vụ tài chính do thực hiện theo báo cáo, kết luận của cơ quan Thanh tra, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư dự án đã thế chấp quyền sử dụng đất tại các Tổ chức tín dụng. Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện giải chấp quyền sử dụng đất để nộp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án cho cơ quan chức năng để chỉnh lý chuyển hình thức sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

Tin liên quan
Tin khác