Đầu tư
TP.HCM đưa cảng quốc tế Cần Giờ vào kế hoạch phát triển đến năm 2030
Lê Quân - 01/12/2022 16:26
UBND TP.HCM quyết định đưa Dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ vào Kế hoạch Phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2030.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 3987/QĐ-UBND về kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển trên địa bàn đến năm 2030.

Phối cảnh dự kiến cảng container trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ. TP.HCM.

Quyết định đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng biển TP.HCM đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển TP.HCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 đến năm 2030 được dự báo khoảng từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); hành khách từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách.

Để phát triển cảng biển đồng bộ, hiệu quả, TP.HCM sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy), hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics … kết nối với hệ thống cảng biển của Thành phố.

Đặc biệt, UBND TP.HCM đề xuất ưu tiên nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ kết nối đồng bộ với cảng biển mới khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung TP.HCM.

Thành phố sẽ phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ.

Liên quan đến dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ, UBND TP.HCM đã giao Sở kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện, đề xuất phát triển bến cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nghiên cứu, đề xuất phương án cập nhật quy hoạch giao thông đường bộ kết nối với cảng biển khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung TP.HCM.

Sở Giao thông - Vận tải sẽ phối hợp Bộ Giao thông - Vận tải nghiên cứu đánh giá tác động của việc đầu tư xây dựng khu bến Cần Giờ đến quy hoạch; hoạt động của các cảng biển tại khu vực và phân tích, đánh giá lượng hàng thông qua khu bến Cần Giờ.

Việc rà soát quy hoạch, đánh giá tác động khi xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ là những bước đi đầu tiên trong quy trình thực hiện Dự án này.

Vào cuối tháng 6/2022, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 7,2km cầu cảng, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ USD.

Dự án do liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và hãng tàu container lớn nhất thế giới – Mediterranean Shipping Company (MSC) đề xuất.

Tin liên quan
Tin khác