Đầu tư
TP.HCM: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm nhiều mặt
Ngô Sơn - 15/05/2024 11:52
Tính chung cả hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, TP.HCM thu hút được khoảng 915,6 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Theo UBND TP.HCM, tổng 4 tháng đầu năm 2024, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 915,6 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của TP.HCM 4 tháng đầu năm giảm

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 357 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 129,7 triệu USD, tăng 16,3% số dự án cấp mới nhưng lại giảm 24,3% vốn đầu tư so với cùng kỳ. Có 63 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 72,41 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), giảm 33,7% số dự án và giảm 80,6% vốn điều chỉnh so với cùng kỳ.

Thành phố cũng chấp thuận cho 652 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 713,49 triệu USD , giảm 5,6% về số trường hợp nhưng tăng 63,8% về vốn so với cùng kỳ.

Đối với trong nước, 4 tháng đầu năm, Thành phố có 15.874 doanh nghiệp thành lập mới tuy tăng 7,6% về số lượng nhưng giảm 10,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 1.126 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,7% so với cùng kỳ; có 17.518 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 17,5% so với cùng kỳ; 6.471 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 16,3% so với cùng kỳ. 

Tin liên quan
Tin khác