Đầu tư
TP.HCM xây dựng đề án huy động đầu tư xã hội và đầu tư nước ngoài
Nguyễn Ngân - 21/03/2023 22:41
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có kết luận, chỉ đạo các sở, ban, ngành về Đề án huy động đầu tư xã hội và nước ngoài trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Trong văn bản mới đây của UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan đã nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện của công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2023 – 2030.

Từ đó, UBND thành phố đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) nghiên cứu điều chỉnh tên gọi của hai đề án gồm Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030 và Đề án nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, Sở KHĐT cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Sở, ban, ngành nhằm hoàn thiện nội dung của đề án, đảm bảo nội dung của đề án theo sát tình hình thực tế, có tính khả thi, dễ kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện.

Trong quá trình nghiên cứu, Sở KHĐT cần tập trung làm rõ một số nội dung như đặt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, xác định được tổng số vốn cần huy động để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2023 - 2030.

TP.HCM đã có chỉ đạo xây dựng đề án huy động đầu tư xã hội và đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, thực hiện phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng huy động nguồn lực xã hội để phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2017 - 2022 và dự kiến trong giai đoạn 2023 - 2030. Thông qua đó, phân tích số liệu nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và tư ngoài ngân sách nhà nước, xác định cơ hội và thách thức của việc huy động nguồn lực xã hội, đề xuất các giải pháp thực hiện.

Các giải pháp được đề ra cần phải ngắn gọn, thực thi, Theo hướng tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp lý và tạo môi trường pháp lý thuận lợi để huy động tối đa được nguồn lực tài chính tiềm năng.

Về đề án nâng cao hiệu quả thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn 2030 cũng cần Sở KHĐT tiếp tục chủ trì, phối hợp đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Trong đó, cần xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, ngắn gọn, tập trung, phù hợp, thiết thực, theo hướng nâng cao tỷ trọng FDI có giá trị gia tăng cao, bền vững, có hiệu ứng lan tỏa FDI tích cực đối với khu vực kinh tế tư nhân và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2023 - 2025.

Tin liên quan
Tin khác