Tài chính - Chứng khoán
Traphaco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng, cổ tức 30% bằng tiền
Kim Ngân - 29/03/2023 09:19
Traphaco đặt kế hoạch doanh thu tăng 8% đạt 2.600 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế tăng 11%, đạt 326 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Traphaco (HoSE: TRA) công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023, với mục tiêu doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 11% so với năm trước. Theo đó, doanh thu ở mức 2.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được ban lãnh đạo đưa ra dựa trên đánh giá và phân tích cụ thể tình hình thị trường và nội tại. Mục tiêu tăng trưởng đảm bảo chỉ tiêu theo các nghị quyết đại hội, có mang tính thách thức.

Traphaco nhận định hoạt động phân phối trên thị trường OTC diễn biến thay đổi nhanh chóng, hoạt động chuỗi nhà thuốc ngày càng có vai trò lớn. Hoạt động bán hàng online thuốc, thực phẩm bổ sung phát triển rất nhanh và khắp toàn quốc. Hành vi mua sắm và thói quen chi tiêu của người tiêu dùng thay đổi.

HĐQT và ban điều hành đã triển khai chia tách đông dược và ngoài đông dược, thí điểm tại 13 địa bàn trong năm 2022 đạt kết quả tăng trưởng cao về doanh thu. Năm 2023, Traphaco dự kiến sẽ thực hiện chia tách toàn bộ địa bàn còn lại.

Đối với kênh ETC, Traphaco lên kế hoạch doanh thu tăng hơn 17% so với kết quả năm 2022, trong bối cảnh các bệnh viện công vẫn khó khăn trong hoạt động mua sắm, đấu thầu. Công ty đặt mục tiêu bảo vệ thị phần hiện tại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đối với hàng chủ lực.

Ngoài ra, Traphaco cũng sẽ tận dụng cơ hội tăng trưởng, đầu tư phát triển các nhóm sản phẩm Methorphan, Cebraton, Tottri, Antot… Triển khai các sản phẩm mới, đưa vào sản xuất và ra thị trường ít nhất 19 sản phẩm. Mục tiêu doanh số sản phẩm mới triển khai trong năm 2023 khoảng 36 tỷ đồng, doanh số các sản phẩm mới triển khai thị trường từ năm 2021 khoảng 170 tỷ đồng.

Về chuyển giao công nghệ, Công ty đặt muc tiêu hoàn thành doanh số năm các sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn 1 với Daewoong; triển khai sản xuất 5 sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn 1 theo kế hoạch bán hàng kênh OTC và ETC; thúc đẩy để có số đăng ký sớm cho các sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn 2, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ giai đoạn 3 với Daewoong…

Về chính sách cổ tức, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% bằng tiền, tương đương hơn 124 tỷ đồng. Thời gian thực hiện khi kết thúc quý II. Cho năm 2023, tỷ lệ dự chia tương tự năm trước.

Tin liên quan
Tin khác