Thời sự
Trình Quốc hội danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp 6
Nguyễn Lê - 24/10/2023 16:07
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ được công bố vào chiều 25/10.
Kết quả biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 24/10, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trình Quốc hội danh sách lấy phiếu tín nhiệm 44 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bà Thanh nêu rõ, theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội ngày 23/6/2023, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ sau: Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tổng số người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là 50 vị trí, hiện nay, có 49 người đang giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15 quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Do đó, có 5 người được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 sẽ không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, gồm ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; Ông Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng; Ông Trần Lưu Quang, Phó thủ tướng; Ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. 

Kết quả biểu quyết, có 471/472 đại biểu tán thành (1 vị không tán thành), Quốc hội nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các báo cáo về công tác của những người được lấy phiếu đã gửi tới các đại biểu Quốc hội. Đối với các báo cáo về kê khai tài sản của những người được lấy phiếu sẽ được chuyển tới các đoàn xem xét, nghiên cứu.

Cũng theo ông Vương Đình Huệ, đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nhận được báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và không nhận được ý kiến nào của đại biểu Quốc hội gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Vì vậy, đây là công việc hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

“Cử tri cả nước kỳ vọng và tin tưởng Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách này”, ông Vương Đình Huệ nói.

Sau khi thông qua danh sách, đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn. Sáng 25/10, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu và tiến hành đánh giá tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều cùng ngày, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

 Danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm

 1. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

3. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

4. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

5. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

6. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

7. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

8. Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình

9. Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

11. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm

12. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Lê Quang Huy

13. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

14.Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

15. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

16. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

17. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

18. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

19. Thủ tướng Phạm Minh Chính

20. Phó thủ tướng Lê Minh Khái

21. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

22. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

23. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

24. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

25. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

26.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

27.Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

28.Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

29.Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

30.Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

31. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

32.Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

33.Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

34. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

35. Tổng Thanh tra Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

36. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

37. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

38. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

39. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

40. Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thắng

41. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

42. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

43. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí

44. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tin liên quan
Tin khác