Tài chính - Chứng khoán
UBND TP.Hà Nội sẽ thoái vốn tại Công ty Sách và Thiết bị trường học
Chí Tín - 29/05/2020 14:35
Ngày 15/6 tới đây, tại HNX, UBND thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá để thoái vốn 751.800 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.
Hoạt động chính của Công ty là phát hành sách, kinh doanh sách

Số cổ phần trên tương đương 7,5 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 37,59% vốn điều lệ của công ty với mức giá khởi điểm 49.800 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã chứng khoán: HAB) được thành lập năm 1981.

Năm 2004, Công ty xây dựng và Trang trí nội thất trường học Hà Nội sáp nhập vào Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Năm 2010, Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội.

Năm 2015, Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Năm 2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán HAB.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của HAB gồm: UBND TP.Hà Nội (nắm giữ 37,59%), Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (28,55%), và một cá nhân nắm giữ 31,05% vốn điều lệ.

Hoạt động kinh doanh chính của HAB là phát hành sách, kinh doanh sách, thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng dạy học…

Ngoài ra, Công ty còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình hạng mục của các trường học.

Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm 98,89% tổng doanh thu, doanh thu xây lắp chiếm 1,11% tổng doanh thu.

Hiện tại, Công ty HAB quản lý và sử dụng 2 lô đất: 01 lô có diện tích 1.076 m2 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh; 01 lô có diện tích 1.649 m2 tại quận Ba Đình, Hà Nội làm nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh, tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

32

24

-16,21

Doanh thu thuần

150

160

6,69

Lợi nhuận sau thuế

1,05

0,69

-33,71

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)

0

57,69

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2019 của công ty 

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

% tăng giảm

Doanh thu thuần

149

-6,87

Lợi nhuận sau thuế

0,40

-42,31

Cổ tức (%)

0

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty

Tin liên quan
Tin khác