Y tế - Sức khỏe
Vai trò của vi chất dinh dưỡng
ĐT - 02/06/2023 09:35
Vi chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chúng ta cần với lượng rất nhỏ nhưng lại hết sức cần thiết mà nếu thiếu sẽ gây ra những hậu quả nặng nề cho sức khỏe. Có khoảng 30 vi chất dinh dưỡng chủ yếu, được chia thành hai nhóm: Nhóm vitamin và nhóm các nguyên tố khoáng vi lượng.

.

Tin liên quan
Tin khác