Thời sự
“Vấn đề mới hoàn toàn” trong cải cách tiền lương
Nguyễn Lê - 24/10/2023 15:18
Cải cách tiền lương cũng chính là động lực tăng trưởng kinh tế. Bởi khi lương được nâng lên sẽ tác động đến cung cầu.
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, phát biểu tại tổ.

Xây dựng hệ thống bảng lương theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo quản lý, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, là vấn đề mới hoàn toàn.

Tiếp tục Kỳ họp thứ sáu, sáng 24/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, ngân sách, trong đó có nội dung cải cách tiền lương dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024.

“Chính thức thông qua chính sách cải cách tiền lương, là điểm nhấn và là dấu ấn của Quốc hội kỳ này, vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu ý kiến.

Theo bà Trà, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mà còn một điều quan trọng nữa chính là nâng cao năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, cải cách tiền lương cũng chính là động lực tăng trưởng kinh tế. Bởi khi lương được nâng lên sẽ tác động đến cung cầu.

Vẫn theo Bộ trưởng Nội vụ, cải cách tiền lương còn thực hiện một mục tiêu là cơ cấu, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cũng từ đó đáp ứng trở lại với yêu cầu cải cách tiền lương.

Cụ thể hơn về nội dung cải cách tiền lương, Bộ trưởng Trà cho biết, lần cải cách chế độ tiền lương này sẽ xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo quản lý.

"Đây là vấn đề mới hoàn toàn. Bảng lương theo hệ số lương hiện nay tồn tại từ năm 2004. Qua 4 lần cải cách tiền lương, chưa có lần nào đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này. Đây là chính sách tiền lương mới rất tiến bộ, công bằng, thật sự hài hòa và hợp lý”, bà Trà nhấn mạnh.

Vẫn theo nữ Bộ trưởng, cải cách chính sách tiền lương lần này cũng sẽ cơ cấu lại để tính tỷ lệ lương cơ bản, tỷ lệ phụ cấp và loại hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù.

Đồng thời, bổ sung 10% mức lương cơ bản để cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện mục tiêu thưởng cho cán bộ, công viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những vấn đề mới này phù hợp với xu thế công bằng, tiến bộ.

Tuy nhiên, bà Trà cho biết, với cơ chế mới, sẽ có 36 đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù nữa. Do đó, nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì có một số cơ quan có thể bị giảm 50% lương.

Song, theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương, những cơ quan có bảng lương đặc thù sẽ được bảo lưu (tức là không tăng thêm). Như vậy để hướng đến sự công bằng với người hưởng lương.

Bà Trà cũng nêu, lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, sau năm 2024 tiếp tục tăng 7% để bù trượt giá và tăng GDP. Nguồn lực hiện nay đảm bảo đến năm 2026, song sau năm 2026 nếu không nỗ lực tính đến tăng thu, tiết kiệm chi thì rất khó khăn để tiếp tục trả lương theo chính sách tiền lương mới.

Vì vậy, để có nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương bền vững, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm, bà Trà cho rằng, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính. Trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tập trung để tạo nguồn lực tài chính bền vững.

Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý, trong quá trình tăng lương sẽ có giai đoạn chuyển lương cũ sang lương mới theo vị trí việc làm thì không thể đồng bộ ngay mà sẽ có những vấn đề phát sinh.

"Nhưng điều chúng ta mong mỏi nhất khi cải cách tiền lương là đối với ngành giáo dục, y tế sẽ thực hiện được mục tiêu tăng lương cho họ. Khi đó xã hội phấn khởi, viên chức, nhất là giáo viên, bác sĩ sẽ phấn khởi", bà Trà nói.

Một vấn đề nữa cũng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý không thể làm khác được đó là tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

"Công chức thì có thể khó tinh giản vì số lượng công chức hiện nay đã cố gắng lắm rồi. Cho nên, sẽ có cơ chế tốt hơn giảm số viên chức hưởng lương nhà nước để có thêm nguồn thực hiện cải cách tiền lương", Bộ trưởng thông tin thêm.

Tin liên quan
Tin khác