Đầu tư
Vì sao Quốc lộ 281 ở Hà Tĩnh đã phê duyệt nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp?
Việt Hương - 01/09/2019 17:37
Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị lên Bộ Giao thông vận tải về thực trạng Quốc lộ 281 ở Hà Tĩnh đã được phê duyệt kế hoạch nâng từ các tuyến đường địa phương lên. Tuy nhiên đến nay chưa được triển khai khắc phục, sửa chữa theo kế hoạch…
Quốc lộ 281 chưa được nâng cấp do chưa điều chuyển được tài sản, chưa bố trí được nguồn vốn.

Theo Công văn 7787/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời kiến nghị cử tri tỉnh nhà gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Lý do Quốc lộ 281 chưa được nâng cấp là vì chưa điều chuyển được tài sản, chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai công tác khắc phục, sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt.

Trước đó, ngày 13/3/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-BGTVT về việc chuyển một số tuyến đường địa phương tỉnh Hà Tĩnh thành Quốc lộ 281; theo đó, Bộ này giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo trì tuyến Quốc lộ 281.

Tuyến Quốc lộ 281, với điểm đầu là km0+00 tại cảng biển Thạch Kim (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), điểm cuối ở km106+180 tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) - giao với Quốc lộ 8 tại km53+950); tổng chiều dài quản lý là 99,7 km (không tính đoạn trùng Quốc lộ 15 dài 3,7 km và đường Hồ Chí Minh dài 2,78 km). Hướng tuyến xuất phát từ km0+00 đi theo các đường ĐT 549; ĐT 547; đường Vượng - An; đường Thiên - Phú; đường Chợ Đình - Quán Trại; đường Lâm - An - Tân Hương; đường tỉnh ĐT 554; đường Đức Đồng - Đức Lạng; đường tỉnh ĐT 552; đường Đức Lĩnh - Sơn Mai - Sơn Trường; đường Sơn Thọ - Hương Điền - Sơn Kim 2 - Tây Sơn).

Sau khi Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 281 lên chuẩn cấp III do Cục II.3 của Bộ Giao thông vận tải quản lý, gồm có 2 đoạn, tổng chiều dài 17,8 km (đoạn 1: tuyến Chợ Bông - Sơn Mai dài 7,7 km; đoạn 2: tuyến Sơn Thọ - Khe Ná Chi Lời dài 10,1 km), hiện nay cả hai tuyến đang chuẩn cấp 6.

Văn bản trả lời ý kiến cử tri Hà Tĩnh, Bộ Giao thông vận tải cho rằng, tuyến Quốc lộ 281 điểm đầu tại huyện Lộc Hà, điểm cuối giao với QL8 tại Km53+950 thuộc thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài 99,7 km được Bộ nâng từ các tuyến đường địa phương lên thành quốc lộ tại Quyết định số 485/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2018 và ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo trì.

Trong thời gian vừa qua, Bộ cũng đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị quản lý địa phương sớm hoàn thành công tác điều chuyển tài sản tuyến Quốc lộ 281, thực hiện duy tu thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đi lại của nhân dân và chuẩn bị đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp bằng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Tuy nhiên, đến nay, do chưa điều chuyển được tài sản, chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được công tác khắc phục, sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt.

Để sớm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 281, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ để hoàn chỉnh thủ tục điều chuyển tài sản tuyến Quốc lộ 281 làm cơ sở bố trí nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp.

Tuyến Quốc lộ 281 mới được nâng lên thành quốc lộ, chưa được phê duyệt trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Do vậy, trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để rà soát hoàn thiện, trình phê duyệt bổ sung quy hoạch Quốc lộ 281 vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam làm cơ sở nghiên cứu đầu tư nâng cấp mở rộng.

Tin liên quan
Tin khác