Ngân hàng
VIB: Lợi nhuận quý II/2021 tăng 68%, nợ xấu giảm mạnh
T.L - 30/07/2021 14:17
Ngân hàng TMCP Quốc tế (HoSE: VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021. Thu nhập từ lãi tăng mạnh khiến lợi nhuận quý II/2021 và 6 tháng đầu năm của ngân hàng tăng 68%.

Tổng thu nhập hoạt động quý II/2021 của VIB đạt 3.806 tỷ đồng, tăng 49%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 2.960 tỷ đồng, tăng 55,7%, chiếm 77% tổng thu nhập hoạt động. Thu nhập còn lại 847 tỷ đồng đến từ dịch vụ (765 tỷ đồng), mua bán chứng khoán đầu tư (43 tỷ đồng) và từ hoạt động khác (62 tỷ đồng).

Trong quý, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng lên 1.346 tỷ đồng, tăng 33%. Ngân hàng chi 314 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.461 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng trưởng quý I/2021.

Lũy kế 6 tháng, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt đạt 7.308 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 5.738 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 34%.

Sau khi trừ chi phí và trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng đạt 3.952 tỷ đồng, tăng trưởng 68%. Với mức lợi nhuận này, VIB tiếp tục thuộc top ngân hàng có tỷ suất sinh lời cao nhất hệ thống với ROE ở mức 32,8%.

Nguyên nhân khiến thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng mạnh là do tiết giảm chi phí đầu vào, cộng với đẩy mạnh bán lẻ. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) của VIB giảm xuống còn 37%.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản VIB đạt trên 277.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 185.000 tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng trên 12%. Trong 2 quý đầu năm, dư nợ bán lẻ VIB tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, đạt 14,2%, kể cả trong giai đoạn dịch, chiếm tỉ trọng gần 90% tổng dư nợ của ngân hàng, có tỷ lệ dư nợ bán lẻ tốt hàng đầu thị trường hiện nay.

Tỉ lệ nợ xấu của VIB về mức 1,3%, giảm khá mạnh so với mức hơn 1,7% cuối năm 2021. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 10,3%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 73,1%.

Trong tháng 6 vừa qua, VIB đã thực hiện chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40% cho cổ đông, đưa vốn điều lệ lên trên 15.500 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác