Sức khỏe doanh nghiệp
Victory Capital thay Tổng giám đốc lần thứ ba trong năm 2023
Duy Bắc - 28/11/2023 11:37
Kinh doanh thua lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, CTCP Victory Capital (mã PTL – sàn HoSE) tiếp tục đổi Tổng Giám đốc lần thứ 3 trong năm 2023.

Ngày 27/11, Công ty Victory Capital miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Vũ và đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thoa vào vị trí Tổng giám đốc.

Được biết, bà Thoa sinh năm 1989 và không sở hữu cổ phần nào tại Công ty Victory Capital.

Trong khi đó, ông Lê Văn Vũ sinh năm 1982, ông Vũ chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 4/5/2023. Như vậy, chỉ hơn 6 tháng giữ vị trí Tổng Giám đốc, ông Vũ đã bị miễn nhiệm.

Điểm đáng lưu ý, Công ty Victory Capital liên tục biến động vị trí Tổng Giám đốc trong thời gian vừa qua. Trong đó, ngày 10/6/2021, Công ty miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Hưng và bầu thay thế ông Nguyễn Phú Hùng (sinh năm 1980); ngày 28/3/2022, Công ty miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Phú Hùng và bầu thay thế ông Nguyễn Thanh Tuấn; ngày 27/3/2023, bổ nhiệm bà Ngô Viết Ngọc Thanh làm Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Thanh Tuấn; ngày 4/5/2023, Công ty bổ nhiệm ông Lê Văn Vũ vào vị trí Tổng Giám đốc thay bà Ngô Viết Ngọc Thanh.

Như vậy, chỉ trong gần 11 tháng đầu năm 2023, Công ty Victory Capital đã 3 lần thay đổi Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, cũng trong ngày 27/11, Công ty Victory Capital thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng giám đốc.

Tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, nâng tổng lỗ lũy kế lên 542,2 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Victory Capital ghi nhận doanh thu đạt 3,35 tỷ đồng, giảm 80,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 0,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 42,13 tỷ đồng, tức tăng thêm 42,48 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 45,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,85 tỷ đồng, lên 2,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính ghi nhận gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,31 tỷ đồng; chi phí tài chính không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 39,2 tỷ đồng, tức giảm 39,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 51%, tương ứng giảm 3,67 tỷ đồng, về 3,52 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 94,1%, tương ứng giảm 2,55 tỷ đồng, về 0,16 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Victory Capital ghi nhận doanh thu đạt 13,54 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 1,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 46,74 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Victory Capital đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác 579,08 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 54,62 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 1,99 tỷ đồng, Công ty Victory Capital còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm tài chính 2023.

Với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, Công ty Victory Capital nâng tổng lỗ luỹ kế lên 542,2 tỷ đồng, bằng 54,2% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Victory Capital tăng nhẹ 0,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2,3 tỷ đồng, lên 640,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 254,5 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 85,6 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 81,6 tỷ đồng,chiếm 12,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 79,9 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 74,3 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Hoãn kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng

Một diễn biến đáng lưu ý, trước đó, ngày 16/10, Công ty Victory Capital bất ngờ thông báo hoãn việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua ngày 15/5/2023 với lý do hiện tại diễn biến thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây chưa được thuận lợi, có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán.

Được biết, trước đó, Công ty Victory Capital thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian triển khai đợt phát hành riêng lẻ trong quý III hoặc quý IV/2023. Trong đó, số tiền huy động, Công ty Victory Capital dự kiến góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến phát Đạt để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng, triển khai trong quý III hoặc quý IV/2023; góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, thời gian góp vốn dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2023; và còn lại 50 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Công ty cho biết, danh sách nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ dự kiến 5 người. Trong đó, CTCP Grand House dự kiến mua 30 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 15% vốn điều lệ; CTCP KoKo Capital dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 10% vốn điều lệ; bà Trần Thị Hường dự kiến mua 23,4 triệu cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu từ 1,27 triệu cổ phiếu lên 23,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,38% vốn điều lệ; nhà đầu tư Lê Thế Tình dự kiến mua 22,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 11,25% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Trần Ngọc Minh Trí đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 23,5% vốn điều lệ.

Tin liên quan
Tin khác