Đầu tư
Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI sau 10 tháng năm 2022
ĐT - 31/10/2022 10:01
Sau 10 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021.

.

Tin liên quan
Tin khác