Tài chính - Chứng khoán
VietinBank Securities lên kế hoạch tăng vốn hơn 29%, bầu thành viên HĐQT độc lập mới
Thanh Thủy - 05/07/2022 10:08
VietinBank Securities thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chia thưởng từ số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities –mã CTS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 dưới hình thức trực tuyến thông qua phương án phát hành tăng vốn và bổ sung nhân sự thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Theo phương án tăng vốn điều lệ trình cổ đông, VietinBank Securities phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu từ số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021.

Cụ thể, số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 là 25.234.202 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 21,96%. Theo phương án phân phối lợi nhuận trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên hai năm gần đây, VietinBank Securities đều lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và dự kiến xin ý kiến cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và số dư Quỹ dự phòng tài chính & rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 đều là 4.286.137 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 3,73%. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 1.149,5 tỷ đồng lên 1.487,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và các nguồn lực cần thiết phục vụ cho các mảng hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ của công ty; đồng thời, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, bổ sung nguồn vốn và tăng hạn mức phục vụ cho việc gia tăng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với các trái phiếu có lợi suất phù hợp với khẩu vị rủi ro của công ty và kinh doanh vốn, tư vấn và đại lý, bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông thực hiện bầu bổ sung 1 thành viên độc lập Hội đồng quản trị VietinBank Securities là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Bà Hằng sinh năm 1964 tại Sơn La; trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại thương và chuyên ngành Kinh tế Ngân hàng và Tài chính (MEBF)  tại CFVG.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (thứ tư từ trái sang) đảm nhận vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ, Phó phòng Tín dụng ngắn hạn, Trưởng phòng Chế độ Tín dụng và Đầu tư, Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động… và đảm nhận vị trí Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019.

Tin liên quan
Tin khác