Thông tin doanh nghiệp
Vietnam Airlines thông báo lựa chọn bên cho thuê ướt 4 tàu bay giao tháng 2/2024
Vietnam Airlines - 06/12/2023 18:51
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines đang có kế hoạch thuê có tổ bay (thuê ướt) 4 tàu bay với thời gian thuê trong 1 tháng (dự kiến từ ngày 1/2/2024).

Vietnam Airlines đang có kế hoạch thuê có tổ bay (thuê ướt) 04 tàu bay với thời gian thuê trong 01 tháng (dự kiến từ ngày 01/02/2024).

Trong trường hợp Quý công ty quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Bà Huỳnh Thanh Lan, Phó trưởng ban, Ban Đầu tư – Mua sắm - Email: lanhuynh@vietnamairlines.com Ông Đàm Quang Giới, Trưởng phòng, Ban Đầu tư – Mua sắm - Email: gioidamquang@vietnamairlines.com

Bà Lê Hoàng Ly, Chuyên viên, Ban Đầu tư – Mua sắm – Email: lyle@vietnamairlines.com

Địa chỉ: Trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Tầng 6, Tòa nhà VN1, Số 200 Nguyễn Sơn, Quận. Long Biên, Hà Nội; Điện thoại: +84-24-38 732 732. Ext 2631.

Tin liên quan
Tin khác