Sức khỏe doanh nghiệp
Viettel Global: Đạt 1.098 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế bán niên sau soát xét
Tú Ân - 30/08/2021 16:18
Viettel Global (VGI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên năm 2021 đã được kiểm toán soát xét.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Viettel Global đạt doanh thu hợp nhất là 9.799 tỷ đồng, tăng 1.174 tỷ đồng (13,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Lãi gộp của Viettel Global tăng 19% lên 3.885 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp trên doanh thu đạt xấp xỉ 40%.

Hoạt động tài chính có sự khởi sắc đáng kể so với cùng kỳ khi doanh thu tài chính tăng hơn gấp 3 lần từ 716 tỷ đồng lên 2.258 tỷ đồng, còn chi phí tài chính giảm gần 400 tỷ xuống còn 1.000 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, Viettel Global đạt xấp xỉ 1.098 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 10 tỷ đồng so với số liệu trước soát xét và giảm nhẹ so với kết quả 1.182 tỷ đồng của cùng kỳ.

Đà khởi sắc của hoạt động kinh doanh chính cũng như hoạt động tài chính đã giúp bù đắp được những biến động bất khả kháng do biến động tỷ giá của đồng nội tệ Myanmar.

Theo đó, điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm của Viettel Global là sự tăng trưởng mạnh mẽ của của thị trường châu Phi và Mỹ Latin với mức tăng trưởng ở mức 2 chữ số. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu khu vực châu Phi tăng trưởng 30% lên gần 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 900 tỷ đồng, cao nhất trong số 3 thị trường chính. Khu vực Đông Nam Á vẫn dẫn đầu về doanh thu, đạt hơn 4.500 tỷ đồng và Mỹ Latin đạt gần 1.300 tỷ đồng.

 Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 55.351 tỷ đồng và 29.076 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác