Sức khỏe doanh nghiệp
Viglacera tạm ứng cổ tức 10%, thông qua chủ trương khảo sát đầu tư vào Dominica
Hải Yến - 07/09/2022 16:42
Tại ĐHĐCĐ bất thường sáng 7/9, Viglacera quyết định tạm ứng cổ tức 10% và thông qua chủ trương khảo sát đầu tư vào Cộng hòa Dominica.
Đại hội đồng cổ đông bất thường Viglacera  thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% và chủ trương khảo sát đầu tư tại Dominica.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Viglacera tiếp tục tăng trưởng, 8 tháng 2022, Tổng công ty đạt doanh thu 10.194 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.992 tỷ đồng.

Trước đó, trong cuộc họp giao ban tháng 7, đơn vị này đã công bố kết quả kinh doanh 7 tháng với lãi trước thuế đạt 1.887 tỷ đồng.  Kết thúc năm 2022, doanh nghiệp ước tính có thể đạt được doanh thu hợp nhất là 16.579 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.265 tỷ đồng, tăng 47%.

Với tỷ lệ nhất trí cao, ĐHĐCĐ bất thường thông qua nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Đại hội đã thông qua chia cổ tức tạm ứng bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ trong năm 2022. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 dự kiến là 16%.

Đại hội cũng thông qua việc bầu bà Trần Thị Minh Loan, Giám đốc Ban Tài chính kế toán, đại diện cho phần vốn Nhà nước của Bộ Xây dựng, giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt việc ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc Tổng công ty. Ngoài ra, tại Đại hội cũng thông qua điều chỉnh mức thù lao của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022.

Về đầu tư các dự án mới, cổ đông Viglacera thông qua chủ trương khảo sát dự án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hoà Dominica.

Năm 2022, Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất và công ty mẹ là 1.700 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 4% so với thực hiện năm 2021.

Dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng 2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh, Viglacera sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện để xây dựng Đề án đầu tư phát triển Nhà ở xã hội giai đoạn 2022 - 2030.

Năm 2021, Viglacera đạt doanh thu hợp nhất 11.194 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch, doanh thu Công ty mẹ đạt 5.559 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.541 tỷ đồng, bằng 154% kế hoạch, lợi nhuận Công ty mẹ 1.149 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch.

Tới cuối tháng 6/2022, tổng tài sản hợp nhất Tổng công ty đạt 22.485 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền và tương đương tiền là 2.808 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 9.116 tỷ đồng, gồm vốn góp chủ sở hữu 4.483,5 tỷ đồng; vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn chỉ là 3.346 tỷ đồng

Tin liên quan
Tin khác