Sức khỏe doanh nghiệp
Vinafood 2 lần đầu thoát lỗ sau 9 quý, lợi nhuận quý I/2022 gấp 48 lần mục tiêu cả năm
T.L - 07/05/2022 10:40
Mặc dù lãi trở lại nhờ giá gạo xuất khẩu tăng song gánh nặng nợ nần của công ty lại gia tăng và khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng vẫn nằm im.

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, mã: VSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với kết quả khả quan hơn 9 quý trước.

Theo đó, trong quý, doanh thu thuần của công ty đạt 2.804 tỷ đồng, giảm tới 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng chậm, giá xuất khẩu tăng cao nên trong kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gần 60% so với cùng kỳ, đạt 281 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chín của công ty cũng tăng mạnh 130% lên 30 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính tăng trưởng tốt song trong kỳ, chi phí của công ty cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính cũng tăng 57% lên 47 tỷ đồng; chi phí bán hang và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty tăng tới 19%.

Chính vì vậy, trong kỳ, lợi nhuận thuần của công ty vẫn lỗ 4,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lỗ này đã giảm mạnh so với con số lỗ tới 68,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng về lợi nhuận quý I/2022 của Vina food 2 là có khoản bồi thường hơn 4 tỷ đồng, nhờ vậy lợi nhuận khác vọt lên 9,9 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lợi nhuận khác tăng vọt này đã giúp giúp công ty chuyển lỗ thành lãi.

Theo đó, kết thúc quý I, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế  gần 5 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với mưức lỗ gần 74 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Sau thuế, công ty lãi ròng 482 triệu đồng, lần đầu tiên lãi trở lại sau 9 quý thua lỗ (cùng kỳ năm ngoái lỗ 78 tỷ đồng).

Nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty tăng trưởng dương là nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh trong quý I/2022 trong khi giá đầu vào không tăng tương ứng. Mặt khác, quý I/2021 hoạt động kinh doanh của công ty cũng thua lỗ nặng nề do ảnh hưởng của Covid 19 trong khi quý I năm nay tình hình kinh doanh khởi sắc hơn Công ty đã hoàn thành thực hiện các hợp đồng xuất khẩu năm 2021 cũng như ký kết các hợp đồng mới.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2022, tổng tài sản của công ty  là 7.966 tỷ đồng, tăng 22%, chủ yếu do hàng tồn kho tăng 119% (tăng hơn 1.500 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty cũng tăng mạnh, đặc biệt là nợ vay ngắn hạn. Cụ thể, nợ phải trả của công ty tăng 1.429 tỷ đồng (tăng 35%). Trong đó, riêng nợ ngắn hạn và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.134 tỷ đồng, tăng 65%.

Mặc dù lợi nhuận cải thiện song tính đến hết quý I/2022, công ty vẫn lỗ lũy kế hợp nhất là  2.800 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế của công ty mẹ cuối năm 2021 là 2.651 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu bị ăn mòn.  Sau cổ phần hóa, công ty phải trích lập dự phòng cho các tồn tại giai đoạn trước 1.769 tỷ đồng, ngoài ra còn 1.332 tỷ đồng nợ phải thu khói đòi giai đoạn trước.

Lỗ lũy kế lớn khiến công ty tường xuyên rơi vào tình trạng thiếu vốn để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn toàn phụ thuộc vào tín dụng trong khi các ngân hàng thận trọng cấp vốn,  thậm chí có ngân hàng từ chối cho vay. Số ngân hàng còn lại thì chỉ cho vay ngắn hạn, bắt phải chứng minh có hợp đồng xuất khẩu mới giải ngân và mức độ giải ngân hạn chế, việc tái cấp lại hạn mức tín dụng chưa đáp ứng được nhu cầu của công ty.

Vinafood 2 sẽ tổ chức ĐHDĐCDĐ thường niên vào cuối tháng này. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 15.717 tỷ đồng, chỉ bằng 94% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 104 triệu đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 298 tỷ đồng năm ngoái.

Như vậy, kết thúc quý I/2022, lợi nhuận công ty đã cao gấp 48 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tin liên quan
Tin khác