Thời sự
Vĩnh Long công bố, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Trúc Giang - 02/03/2022 10:21
Đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long là Văn phòng UBND Tỉnh, đứng cuối bảng xếp hạng là Thanh tra Tỉnh.
Một góc TP. Vĩnh Long

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung đã ký Quyết định số 365/QĐ-UBND phê duyệt, công bố, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quyết định nêu trên, đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long là Văn phòng UBND Tỉnh, điểm đạt được là 98,30 điểm, xếp hạng 1. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt là: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hạng 2; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hạng 3; Sở Thông tin và Truyền thông hạng 4; Sở Nội vụ hạng 5; Sở Công thương hạng 6; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hạng 7; Sở Giao thông vận tải hạng 8; Sở Xây dựng hạng 9; Sở Tư pháp hạng 10; Sở Giáo dục và Đào tạo hạng 11; Sở Kế hoạch và Đầu tư hạng 12; Sở Tài chính hạng 13; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hạng 14; Sở Khoa học và Công nghệ hạng 15; Sở Tài Nguyên và Môi trường hạng 16 và đứng cuối bảng xếp hạng là Thanh tra Tỉnh, điểm đạt được là 69,00 điểm, hạng 17.

Đối với cấp huyện, đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 là UBND huyện Trà Ôn, số điểm đạt được là 90,26 điểm, hạng 1. Các thứ hạng tiếp theo là: UBND huyện Long Hồ hạng 2; UBND huyện Mang Thít hạng 3; UBND huyện Tam Bình hạng 4; UBND huyện Vũng Liêm hạng 5; UBND huyện Bình Tân hạng 6; UBND thị xã Bình Minh hạng 7 và đứng cuối bảng xếp hạng là UBND TP. Vĩnh Long, điểm đạt được là 85,13 điểm, hạng 8.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, căn cứ vào kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan
Tin khác