Thời sự
Vĩnh Phúc và các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Thanh Huyền - 16/10/2021 12:20
Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho 3 tháng cuối năm 2021.
Nhiệm vụ kép chống dịch và phát triển kinh tế được Vĩnh Phúc đặc biệt coi trọng. Ảnh: Internet

Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trước tiên là tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Vĩnh Phúc xác định ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; theo dõi, đánh giá đúng tình hình để chủ động có giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên cả 2 mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế.

Tiếp theo, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế. Trong đó tập trung hoàn thiện các chính sách: Nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt là các điều kiện đầu vào cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động. Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu bảo đảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, găm hàng gây khan hiếm giả trên thị trường; chủ động các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu, hàng nông sản,...

Một mục tiêu quan trọng khác cũng được Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện là với các dự án đầu tư công; đẩy nhanh chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo để quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ và cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai.

Cùng với đó là việc tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; triển khai đồng bộ các giải pháp và chuẩn bị mọi nguồn lực cho năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn, đúng quy chế, hiệu quả cao.

Tin liên quan
Tin khác