Tài chính - Chứng khoán
VNPost thoái hơn 140,5 triệu cổ phần tại LienVietPostBank
T.V - 07/02/2023 10:56
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép VNPost thoái hơn 140,5 triệu cổ phần tại LienVietPostBank (LPB). Văn bản của Ngân hàng nhà nước có giá trị thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ ngày 2/2.

LienVietPostBank cũng cho hay, đã nhận được công văn của NHNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn Tổng cục Bưu điện Việt Nam (VNPost). Theo đó, NHNN chấp thuận đề nghị của LienVietPostBank về việc chuyển nhượng hơn 140,5 triệu cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu.

Văn bản cho biết, LienVietPostBank có trách nhiệm phối hợp với VNPost thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Trong đó, LienVietPostBank có trách nhiệm phối hợp với VNPost xây dựng phương án, lộ trình xử lý hệ thống phòng giao dịch bưu điện sau khi VNPost thực hiện chuyển nhượng cổ phần, trong đó có phương án quản lý các đơn vị mạng lưới của ngân hàng (bao gồm hệ thống phòng giao dịch bưu điện), đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.

LienVietPostBank phối hợp với VNPost thông tin đầy đủ tới các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), trong đó lưu ý cổ đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại LienVietPostBank.

Không sử dụng nguồn vốn do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để chuyển nhượng cổ phần của LienVietPostBank; không được góp vốn, mua cổ phần của LienVietPostBank dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp uỷ thác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/11/2022, NHNN đã có văn bản văn bản 8177/NHNN – TTGSNH chấp thuận đề nghị của LienVietPostBank về việc chuyển nhượng gần 122,2 triệu cổ phần LPB (10,15% vốn ngân hàng) do VNPost sở hữu.

LienVietPostBank đã phát hành hơn 225,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:15 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Sau khi nhận cổ tức, số lượng cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu tăng từ gần 122,2 triệu lên hơn 140,5 triệu đơn vị.

Đầu năm 2022, VNPost từng thực hiện bán đấu giá gần 122,2 triệu cổ phần LPB nhưng không thành công. Chỉ 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua thành công 800 cổ phiếu LPB do VNPost chào bán với giá đấu bình quân 29.483 đồng/cổ phiếu. Trong đợt đấu giá này, VNPost muốn bán 122,2 triệu cp LPB với giá khởi điểm 28.930 đồng/cp, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng cho toàn bộ lô cổ phần.

Liên quan đến cổ đông của Ngân hàng này, mới đây Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) bà Dương Tuyết Lan, em gái Thành viên độc lập HĐQT và ông Vũ Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank đăng ký bán lần lượt 187.829 và 100.000 cổ phiếu LPB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 7/2 đến 6/3, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhu cầu cá nhân. Nếu giao dịch thực hiện thành công, bà Liên sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại LienVietPostBank. Ngoài ra, ông Vũ Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank cũng đăng ký bán ra 100.000 cổ phiếu LPB tương đương 0,006% vốn điều lệ ngân hàng theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Ông Khánh hiện đang nắm giữ 1,09 triệu cổ phiếu tương đương 0,063% vốn điều lệ. Dự kiến sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Khánh còn 991.853 đơn vị, tương đương 0,057% vốn điều lệ ngân hàng. Mục đích thực hiện giao dịch là nhu cầu cá nhân. 

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế  cả năm của ngân hàng đạt 5.690 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ và hoàn thành 118% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, đạt 11.900 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng 13,3% so với đầu năm lên hơn 327.700 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 12,1%, đạt 230.637 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 53,6%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 19,8% so với đầu năm, đạt gần 216.000 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu tăng 19,7% từ 2.863 tỷ đồng lên 3.427 tỷ đồng chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng mạnh 610 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 1,39% lên 1,49%.

 

Tin liên quan
Tin khác