Doanh nghiệp
Với start-up, dòng tiền quan trọng hơn lợi nhuận
Đức Thọ - 20/06/2024 09:17
Nếu không có dòng tiền ổn định, start-up dễ dàng rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt, dẫn đến nguy cơ phá sản, dù có tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Những người am hiểu tài chính đều biết rằng, trong doanh nghiệp, dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng hơn lợi nhuận. Bởi lợi nhuận được tính dựa trên nguyên tắc kế toán dồn tích, có thể bao gồm các khoản thu chưa thực nhận, hoặc các chi phí chưa thanh toán. Ngược lại, dòng tiền phản ánh thực tế tài chính của công ty, chỉ ra chính xác số tiền mà công ty có trong tay để sẵn sàng sử dụng.

Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, các công ty thường phải đối mặt với nhiều thách thức về tài chính, với rất nhiều khoản chi phí cho vận hành, phát triển sản phẩm, marketing và thu hút nhân tài. Nếu không có dòng tiền ổn định, công ty dễ dàng rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt, dẫn đến nguy cơ phá sản, dù có tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Ngược lại, dù chưa tạo lợi nhuận, nhưng nếu sở hữu dòng tiền ổn định và dương, các start-up hoàn toàn đủ điều kiện để phát triển sản phẩm tốt hơn, mở rộng thị trường, linh hoạt nắm bắt cơ hội.

Để duy trì dòng tiền ổn định, việc đầu tiên start-up cần làm là lập kế hoạch dòng tiền chi tiết. Theo đó, cần dự báo dòng tiền hàng tháng, hàng quý, gồm các nguồn thu và chi phí dự kiến. Điều này giúp doanh nghiệp dự báo được những giai đoạn có thể gặp khó khăn về tài chính và chuẩn bị biện pháp ứng phó kịp thời. Kế hoạch dòng tiền cũng cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng thực trạng kinh doanh và điều chỉnh kịp thời khi có biến động.

Thứ hai, kiểm soát chi phí là yếu tố quan trọng giúp duy trì dòng tiền. Start-up cần đánh giá và cắt giảm những chi phí không cần thiết, tập trung vào các khoản chi mang lại giá trị cao. Ví dụ, thay vì thuê văn phòng lớn, start-up có thể lựa chọn làm việc từ xa hoặc chia sẻ không gian làm việc với các doanh nghiệp khác. Việc kiểm soát chi phí cố định và chi phí biến đổi sẽ giúp duy trì một mức dự trữ tiền mặt hợp lý.

Thứ ba, quản lý các khoản phải thu và phải trả một cách hiệu quả cũng là yếu tố quyết định đối với dòng tiền. Doanh nghiệp cần thiết lập các chính sách thanh toán rõ ràng với khách hàng, đảm bảo thu tiền đúng hạn và hạn chế các khoản nợ khó đòi. Đồng thời, công ty cần tận dụng các điều khoản thanh toán linh hoạt với nhà cung cấp để kéo dài thời gian thanh toán mà không ảnh hưởng đến quan hệ kinh doanh.

Cuối cùng, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư là một biện pháp quan trọng để duy trì dòng tiền. Các công ty khởi nghiệp có thể tìm đến các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần, hoặc huy động vốn từ cộng đồng. Tuy nhiên, cần thận trọng trong việc lựa chọn đối tác đầu tư để tránh mất kiểm soát và bảo vệ quyền lợi của công ty.    

Tin liên quan
Tin khác