Thời sự
Vốn Chương trình Phục hồi đã có địa chỉ cụ thể
Nguyễn Lê - 29/08/2022 19:36
Cơ bản thống nhất với dự kiến danh mục dự án sử dụng vốn Chương trình phục hồi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành nghị quyết, điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công.
Phiên họp bất thường chiều 29/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ bản đồng tình với dự kiến của Chính phủ về danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành nghị quyết, điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công.

Chiều 28/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội họp bất thường để xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình Phục hồi), điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong tổng số vốn 172.568 tỷ đồng đã thông báo cho các bộ, địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, đến nay đã có 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến bố trí từ Chương trình Phục hồi là 147.138 tỷ đồng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn.

168 dự án đã được thông báo vốn từ Chương trình Phục hồi là 25.430 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành bố trí từ Chương trình 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện.

Với các dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng tiêu chí, sau khi đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. 

Riêng 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, Chính phủ dự kiến bố trí cho ba dự án giao thông. Nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị vốn đã bố trí cho y tế và an sinh xã hội thì tiếp tục sử dụng cho lĩnh vực này.

Bên cạnh danh mục dự án của Chương trình phục hồi, Chính phủ cũng kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết để điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công 2022, gồm cả việc bố trí vốn điều hoà của chương trình đầu tư công trung hạn. Việc này giúp Chính phủ có cơ sở thực hiện trong thực tế.

Trong đó, thống nhất với đề xuất Chính phủ điều chỉnh giảm vốn ngân sách trung ương 2023 số tiền 3.350 tỷ đồng, để bổ sung cho các nhiệm vụ dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Nhất trí bổ sung 14.847 tỷ đồng cho 253 nhiệm vụ dự án dùng vốn ngân sách trung ương trong nước đã được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025. Riêng 3 dự án bố trí vốn kéo dài tới 2026 - 2027, hơn 1.000 tỷ đồng thì thường vụ thống nhất “để lại” do thời gian dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí bổ sung 18.854 tỷ đồng cho 4 nhiệm vụ thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội; bổ sung 4.723 tỷ đồng cho một dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Chủ tịch Quốc hội ký trước thời điểm nghỉ Quốc khánh 2/9.

4 nhiệm vụ thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, theo tờ trình của Chính phủ bao gồm: Bố trí cho ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại là 16.034,907 tỷ đồng; Bố trí cho ngân hàng Chính sách xã hội để cấp bù lãi suất, phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình là 800 tỷ đồng; Bố trí cho ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ lãi suất cho vay tại ngân hàng Chính sách xã hội là 1.600 tỷ đồng; Bố trí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cấp vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là 150 tỷ đồng
Tin liên quan
Tin khác