Đầu tư
Xây cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung (Trung Quốc)
Như Chính - 08/02/2017 21:33
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu.
Cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng các quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng để triển khai đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; chỉ đạo thực hiện không để xảy ra tiêu cực, thất thoát lãng phí.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh chủ động cân đối ngân sách địa phương để thực hiện. Việc hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Tin liên quan
Tin khác