Sức khỏe doanh nghiệp
Xây lắp Thừa Thiên Huế trở thành công ty liên kết của Hodeco
Duy Bắc - 12/10/2023 15:04
Đang trích lập dự phòng 30,43 tỷ đồng vào Xây lắp Thừa Thiên Huế, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) vẫn mua thêm để nâng sở hữu lên 20,7% vốn.

Ngày 12/10, Hodeco cho biết đã mua thêm 540.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã HUB - sàn HoSE) để nâng sở hữu lên 20,7% vốn điều lệ và chính thức chuyển đơn vị này thành công ty liên kết.

Trong thời gian tới, Hodeco cho biết sẽ tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế để tăng sở hữu.

Được biết, từ ngày 9/10 đến ngày 7/11, Hodeco đăng ký mua 4.872.840 cổ phiếu HUB để nâng sở hữu từ 18,66%, lên 37,19% vốn điều lệ, đây là giao dịch thoả thuận đối với bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Điểm đáng lưu ý, trước đó ngày 2/10, Hodeco thông qua việc nhận chuyển nhượng 5.603.766 cổ phiếu HUB từ bà Nguyễn Thị Phương Hoa để nâng sở hữu lên 39,97% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Như vậy, từ ngày 9/10 đến 7/11, số lượng cổ phiếu mà Hodeco đăng ký giao dịch đang thấp hơn so với kế hoạch đã thông qua ngày 2/10.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2023, Hodeco đang hạch toán đầu tư chứng khoán kinh doanh ngắn hạn khi sở hữu 4.267.499 cổ phiếu HUB, tương ứng giá gốc đầu tư là 107,25 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng đầu tư 30,43 tỷ đồng và giá trị hợp lý còn lại là 76,81 tỷ đồng).

Hodeco sắp huy động 300 tỷ đồng từ cổ đông để đáo nợ vay ngân hàng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Hodeco vừa thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng (tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 1.000:148) và dự kiến triển khai quý IV/2023 đến quý I/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý, toàn bộ số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng thanh toán nợ vay gốc và lãi tại Ngân hàng. Trong đó, Hodeco trả 75 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; trả 91 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex; trả 54 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và trả 80 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hodeco đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu để huy động 860 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó khi cổ phiếu lao dốc, Hodeco trình cổ đông hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua năm 2022 do không còn phù hợp với tình hình hiện tại và đồng thời trình cổ đông kế hoạch gọi vốn mới trong năm 2023. Trong đó, có kế hoạch chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng.

Quý II/2023, lợi nhuận Hodeco giảm 74,6% chủ yếu do hụt doanh thu kinh doanh bất động sản

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 129,14 tỷ đồng, giảm 66,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 20,11 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 40,9%, về còn 34,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 71,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 111,08 tỷ đồng, về 44,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tài chính giảm 66,1%, tương ứng giảm 25,95 tỷ đồng, về 13,28 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 2,96 tỷ đồng, lên 3,19 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 0,23 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,2%, tương ứng giảm 5,82 tỷ đồng, về 14,11 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù công ty đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp và tăng lãi từ công ty liên doanh, liên kết nhưng lợi nhuận vẫn giảm 74,6%, chủ yếu do lợi nhuận gộp suy giảm mạnh.

Công ty có thuyết minh, nguyên nhân doanh thu giảm chủ yếu do sụt giảm doanh thu kinh doanh bất động sản, chỉ ghi nhận 70,06 tỷ đồng so với cùng kỳ 297,74 tỷ đồng, giảm 227,68 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm hoàn thành 10,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 305,9 tỷ đồng, giảm 60,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 51,6 tỷ đồng, giảm 70,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Hodeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.770 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 488 tỷ đồng, tăng 17,6% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Hodeco mới hoàn thành được 10,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2023.

Trái với bức tranh lợi nhuận suy giảm, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính đã dương trở lại 15,79 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 396,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 15,08 tỷ đồng, chủ yếu giảm nợ vay.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Hodeco tăng 2,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 124,6 tỷ đồng, lên 4.546,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.154,5 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.113,4 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.092,9 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 701,5 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm tích cực, trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 12,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 10,75 tỷ đồng, lên 93,88 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 0,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 14,1 tỷ đồng, về 1.676,2 tỷ đồng và chiếm 36,9% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm tới 38,2% tổng nguồn vốn).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/10, cổ phiếu HDC tăng 450 đồng lên 31.350 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác