Đầu tư
Xử lý ra sao nếu chủ đầu tư muốn hủy thầu khi gần đến ngày đóng thầu?
Anh Ngọc - 02/04/2017 09:11
Bên mời thầu phải làm những thủ tục gì theo quy định khi quyết định hủy thầu khi chuẩn bị đến ngày đóng thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Khoa - Tỉnh Phú Thọ đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi được giao làm chủ đầu tư một dự án. Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu chuẩn bị đến ngày đóng thầu. Vì lý do khách quan cơ quan tôi quyết định dừng không đầu tư dự án. Vậy tôi xin hỏi, trong trường hợp này bên mời thầu phải làm những thủ tục gì theo quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật có liên quan?'

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu đã tiến hành thủ tục để lựa chọn nhà thầu nhưng vì lý do khách quan, dự án bị hủy thì chủ đầu tư tiến hành báo cáo người có thẩm quyền ra quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Tin liên quan
Tin khác