Đầu tư và cuộc sống
7 giải pháp nâng cao chất lượng nông sản, giai đoạn 2023-2030 của Hà Nội
Minh Thắng - 19/09/2023 06:15
UBND TP. Hà Nội đã đề ra 7 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản, giai đoạn 2023-2030 của Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản, giai đoạn 2023-2030, trên địa bàn TP. Hà Nội.

Kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm duy trì, ổn định nguồn cung thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân. Nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất tại Hà Nội, kiểm soát toàn diện chất lượng, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản từ các tỉnh, thành trong cả nước và sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu đưa về tiêu thụ tại thị trường Hà Nội.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025 phấn đấu diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP tăng 10%/năm; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc chứng nhận tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; 

Cùng với đó, 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp được ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 tăng tương ứng 10%/năm và 15%/năm,…

Giai đoạn 2026 - 2030, duy trì diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP tăng 15%/năm; 

Duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc chứng nhận tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; 

Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận CCP, ISO 2200 tăng tương ứng 15%/năm và 20%/năm…

Kế hoạch đề ra 7 giải pháp để thực hiện mục tiêu trên: Hoàn thiện, thực thi hiệu quả cơ chế chính sách; lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh vào các kế hoạch, đề án, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2021-2025; 

Phối hợp, huy động các nguồn lực nhà nước và xã hội trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; 

Tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tin nông sản được sản xuất trong nước; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông lệ quốc tế; Thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch.

Tin liên quan
Tin khác