Đầu tư và cuộc sống
Bắc Giang triển khai Kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Diệu Hoa - 15/07/2021 10:35
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách, tiêu cực.

Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm tra, xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện hỗ trợ; mức, thời gian hỗ trợ và phương thức hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện đối với từng đối tượng, từng đơn vị, từng cấp theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn đối với người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, 2 địa phương, đơn vị được UBND tỉnh giao; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Theo kế hoạch, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ. Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ theo quy định của tỉnh Bắc Giang thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Phương thức chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của đối tượng được hỗ trợ; chi trả trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng của đối tượng (do đối tượng) đề nghị đối với đối tượng được hỗ trợ.

Đối với hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác (thực hiện theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ) Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện, thành phố tham mưu xây dựng quy định hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong ngày 16/7/2021.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Tin liên quan
Tin khác