Đầu tư
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ liên kết phát triển nhanh, đột phá từ biển
Linh Đan - 05/02/2023 08:37
Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Sáng 5/2, tại TP. Quy Nhơn, Bình Định diễn ra Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư Vùng với chủ đề “Liên kết - Phát triển nhanh và bền vững - Đột phá từ biển”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Sự kiện có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mở đầu sự kiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng công bố Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 19/12/2022 ban hành Chương tình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực; là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào; là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực Châu Á với các khu kinh tế ven biển hiện địa, hệ thống đô thị thông minh, bền vững, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết được tăng cường.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động nêu trên, trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết.

Đặc biệt, mục đích mà Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra là phát huy vai trò kiến tạo, chỉ đạo tập trung của Chính phủ, sự phối hợp đồng bộ, có trách nhiệm của từng bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ để xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương; xây dựng và thực hiện chủ trương có tính đột phá; hoàn thiện thể chế, cơ chế tổ chức điều phối, liên kết phát triển vùng, tiểu vùng và liên vùng; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, đặc thù về phát triển vùng; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng đảm bảo xây dựng và phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đật các mục tiêu đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị. 

Chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu, giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7-7,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP Vùng tăng từ 2,5 - 3 lần so với năm 2020 (giá hiện hành), trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 11,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 40,7%, dịch vụ chiếm khoảng 37,5%; thuế sản phẩm từ trợ cấp chiếm khoảng 10,3%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 30%. Kinh tế số trong GRDP Vùng đạt khoảng 30%. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành). Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 20-25% cả nước, tốc độ tăng thu nội địa cao hơn 2 - 3 điểm % so với bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người cao cấp 1,2 lần so với cả nước. 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Ảnh: Linh Đan

Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW; hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết Vùng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế Vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển và đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Vùng, nhất là hạ tầng giao thông; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo, rừng và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội Vùng; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong Vùng.

Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cụ thế hóa Nghị quyết số 26-NQ-TW của Bộ Chính trị. 

"Nghị quyết 26-NQ-TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều quan điểm mới, định hướng mới, ý tưởng mới, tầm nhìn mới, có tính đột phá trong phát triển của Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Chúng ta có thể tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các địa phương và ý chí khát vọng của người dân trong Vùng, biến khó khăn thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển, để Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đột phá, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò vị trí chiến lược, phát huy tiềm năng, lợi thế của Vùng", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. 

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã thăm các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc thù của các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; cắt băng Triển lãm ảnh Triển lãm ảnh “Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ: Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững”. Triển lãm ảnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa chào mừng Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
Tin liên quan
Tin khác