Sức khỏe doanh nghiệp
Bảo Việt cán mốc tài sản 8 tỷ USD, doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 8,1%
Tùng Linh - 01/02/2023 15:39
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét) với với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, vượt 3,9% kế hoạch năm.
Tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt cuối năm 2022 vượt 8 tỷ USD

Doanh thu hợp nhất tăng 8,1%, vượt kế hoạch năm 2022

Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 54.459 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.988 tỷ đồng và 1.604 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 2.062 đồng. Doanh thu Công ty mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty mẹ đều vượt kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2022 đạt 201.610 tỷ đồng, tương đương hơn 8 tỷ USD. Con số trên tăng 18,9% so với thời điểm 31/12/2021 và gấp hơn 7 lần thời điểm năm 2009. Tổng tài sản riêng công ty mẹ đạt 17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.302 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Trong năm 2022, tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông. Từ thời điểm cổ phần hóa (năm 2007), Bảo Việt đã chi trả cổ tức cho cổ đông gần 11.700 tỷ đồng.

Quy mô tài sản của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2009 đến nay

Doanh thu mảng bảo hiểm phi nhân thọ tăng 5,3%, tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ vẫn giữ hai chữ số

Theo thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ mang về 11.145 tỷ đồng tổng doanh thu trong năm 2022, tăng 5,3% so với năm trước. Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.145 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2021.

Trong năm 2022, Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp nội đầu tiên triển khai chương trình bảo hiểm vi mô, với mục tiêu mang lại sự bảo vệ chắc chắn cả về tài chính lẫn sức khỏe tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp.

Mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 41.677 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 10,1%. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021.

Về lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện) trong năm 2022. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.

Tin liên quan
Tin khác