Thời sự
Lâm Đồng rà soát toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
Linh Đan - 29/09/2023 18:05
Việc rà soát này nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu phát hiện vi phạm.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổng hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (bao gồm các chung cư) đã hoàn thành trên địa bàn.

Kết quả tổng hợp gửi về Sở Xây dựng trước ngày 6/10/2023 để cơ quan này phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức việc kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 20/9/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (bao gồm các chung cư) đã hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc kiểm soát chặt chẽ đối với các công tình xây dựng mới (nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở) trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác