Sức khỏe doanh nghiệp
Becamex IJC lần thứ hai kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông
Duy Bắc - 15/12/2023 07:23
Ưu tiên dòng tiền trả lãi và gốc trái phiếu trong điều kiện kinh doanh gặp khó, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã IJC - sàn HoSE) liên tục kéo dài thời gian trả cổ tức.

Ngày 14/12, Công ty Becamex IJC tiếp tục thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 từ ngày 20/12/2023 sang ngày 31/1/2024.

Lý do được Công ty đưa ra do chịu ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, tình hình bán hàng bất động sản gặp nhiều khó khăn, thu hồi công nợ chậm. Đối với dòng tiền hiện, Công ty dự kiến ưu tiên cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày  31/12/2023.

Trước đó, ngày 29/9, Công ty Becamex IJC đã một lần thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2022 từ ngày 6/10/2023 sang ngày 20/12/2023.

Lý do thời điểm thay đổi trả cổ tức lần một do tình hình kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, thu hồi công nợ chậm nên Công ty chưa đủ tiền để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Được biết, ngày 30/6, Công ty Becamex IJC đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.400 đồng. Trong đó, với vốn điều lệ 2.518,3 tỷ đồng, Công ty ước tính sẽ thanh toán tổng cộng 352,57 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Lĩnh vực bất động sản, xây dựng tiếp tục kéo lùi doanh thu trong quý III/2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 214,13 tỷ đồng, giảm 58,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 69,31 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 35,4%, lên 59,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 30,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 56,29 tỷ đồng, về 126,58 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,8%, tương ứng tăng thêm 1,89 tỷ đồng, lên 17,95 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%, tương ứng tăng thêm 2,83 tỷ đồng, lên 23,91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận giảm 42% mặc dù lợi nhuận gộp chỉ giảm 30,8%, nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Xét về cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực trong quý III, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 86,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 238,49 tỷ đồng, về 38,49 tỷ đồng; doanh thu hoạt động xây dựng không ghi nhận so với cùng kỳ 55,3 tỷ đồng, tức giảm 55,3 tỷ đồng; doanh thu bán vé cầu đường giảm nhẹ 2,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,8 tỷ đồng, về 73,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, doanh thu quý III lao dốc chủ yếu do hụt doanh thu lĩnh vực xây dựng, đồng thời doanh thu hoạt động bất động sản giảm mạnh.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.255,4 tỷ đồng, giảm 28,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 319 tỷ đồng, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Becamex IJC thông qua kế hoạch tổng doanh thu 1.634 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Becamex IJC mới hoàn thành 63,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Becamex IJC giảm 2,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 134,9 tỷ đồng, về 6.388,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.088,9 tỷ đồng, chiếm 48,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 790,7 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 748,5 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 546,9 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 13,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 32,27 tỷ đồng, về 205,5 tỷ đồng; tồn kho giảm 13,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 481,9 tỷ đồng, về 3.088,9 tỷ đồng …

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 23,67 tỷ đồng, lên 1.033,18 tỷ đồng và chiếm 16,2% tổng nguồn vốn.

Becamex IJC huy động 1.259,2 tỷ đồng từ cổ đông, giải ngân hết trong quý I/2024

Trước đó, Công ty Becamex IJC thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2023 đến năm 2024.

Như vậy, Becamex IJC dự kiến phát hành thêm 125,92 triệu cổ phiếu để huy động 1.259,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (giải ngân trước ngày 31/10/2023); 756,4 tỷ đồng trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023); và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).

Tin liên quan
Tin khác