Điểm nóng
Bình Định: 113 mỏ hoạt động khai thác khoáng sản đã lắp camera giám sát
Linh Đan - 05/12/2023 14:30
113 mỏ đang hoạt động khai thác khoáng sản ở Bình Định đã lắp camera giám sát, với tổng số 166 camera.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện lắp đặt camera tại các mỏ khoáng sản. Đến nay, tỉnh Bình Định có 113 mỏ đang hoạt động khai thác khoáng sản đã lắp camera giám sát (với tổng 166 camera).

Các trường hợp đang hoàn thiện thủ tục để khai thác hoặc tạm dừng khai thác do mùa mưa lũ, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi và đôn đốc doanh nghiệp lắp camera trước khi hoạt động.

Đồng thời, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 40 mỏ hoạt động khoáng sản đã lắp đặt trạm cân, tập trung ở các mỏ đá xây dựng có tuổi thọ mỏ dài, có sân công nghiệp, công trình phụ trợ cho việc khai thác.

Thông tin kết nối camera và trạm cân, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến các cơ quan liên quan như Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện để phối hợp theo dõi, quản lý.

Một số mỏ đá chưa lắp đặt trạm cân, do chưa đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời các doanh nghiệp hướng dẫn và yêu cầu cam kết lắp đặt trong thời gian tới.

Tin liên quan
Tin khác