Dự án - quy hoạch
Bình Định đôn đốc triển khai loạt dự án nhà ở xã hội
Linh Đan - 01/06/2023 12:07
Hàng loạt dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định đang được khẩn trương triển khai, cung ứng cho người thu nhập thấp một số lượng lớn căn hộ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với Dự án Nhà ở xã hội Pisico tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thông báo, yêu cầu nhà đầu tư dự án thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 130/TB-UBND ngày 24/4/2023; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định tại số 78, đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thông báo, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đưa dự án vào sử dụng chậm nhất trong năm 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 130/TB-UBND ngày 24/4/2023; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại năng lực của nhà đầu tư, trường hợp không đảm bảo điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì đề xuất xử lý, thu hồi dự án theo đúng quy định.

Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu vực 01, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn; Dự án Nhà ở xã hội Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất số 1006 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án Nhà ở xã hội tại khu đất số 1006, Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn theo quy định như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp tục theo dõi, xử lý, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Pháp liên quan đến khu đất 1006, Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn theo đúng quy định.

Tin liên quan
Tin khác