Đầu tư
Bình Định hỗ trợ dự án điện gió của Tập đoàn PNE
Nguyễn Toàn - 19/04/2024 15:38
Để hỗ trợ, đồng hành cùng Tập đoàn PNE trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, Bình Định đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu tư với 27 nội dung.

Liên quan đến dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn tỉnh Bình Định do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch triển khai việc hỗ trợ đầu tư với 27 nội dung chi tiết.

Kế hoạch được ban hành nhằm hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các công việc có liên quan đến quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án.

Theo đó, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 12 nội dung thực hiện bao gồm chuẩn xác vị trí, khu vực đề xuất phát triển điện gió ngoài khơi; thực hiện các thủ tục về nghiên cứu đánh giá tiềm năng gió; đề xuất cơ chế thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định; giải quyết các nội dung liên quan đến chồng lấn Khu bến cảng Phù Mỹ, Khu bến cảng Long Sơn, tuyến vận tải biển, hoạt động quốc phòng và các quy hoạch có liên quan; đề xuất đưa khu vực phát triển điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Sau khi có văn bản chấp thuận cho tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, 15 nội dung được triển khai thực hiện như xin giấy phép đo đạc, điều tra khảo sát, đánh giá tài nguyên biển và các thủ tục khác có liên quan để nhà đầu tư hoàn thành công tác nghiên cứu, khảo sát theo quy định; thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan để nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật…

Mục tiêu cuối cùng hướng đến là hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan để nhà đầu tư  tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án.

Một số nội dung dự kiến hoàn thành trong năm 2024 như đề xuất cơ chế thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định; giải quyết các chồng lấn về các khu quy hoạch trên biển, quy hoạch chung Khu kinh tế, Khu bến cảng Phù Mỹ, Khu bến cảng Long Sơn; đề xuất kéo dài thời gian đo gió.

Đối với nhà đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Tập đoàn PNE chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để được xem xét hồ sơ, giải quyết các vấn đề có liên quan trong việc triển khai phát triển dự án; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc cho Sở Công thương và các cơ quan liên quan…

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm thu hút nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã quan tâm hỗ trợ cho Tập đoàn PNE trong việc nghiên cứu, khảo sát. Đồng thời, UBND tỉnh đã chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông - Vận tải để kiến nghị giải quyết các vấn đề có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu, khảo sát triển khai dự án.

Tuy nhiên, việc phát triển các dự án điện gió ngoài khơi nói chung hiện đang gặp các khó khăn, vướng mắc, hành lang pháp lý chưa cụ thể, một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương…

Tin liên quan
Tin khác