Đầu tư
Bình Dương thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore
Lê Quân - 29/08/2023 07:52
Ngày 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ký quyết định cho phép thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore tại Bình Dương.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore tại Bình Dương sẽ đặt tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, TP. Thủ Dầu Một.

Hiện tại Trung tâm đã hoàn thành các cấu phần như Trung tâm Khởi nghiệp và sản xuất tiên tiến; Trung tâm Công nghiệp 4.0; Trung tâm Tự động hóa-Robot; Trung tâm An ninh mạng; Trung tâm Sản xuất thông minh...

Sau khi thành lập Trung tâm có chức năng kết nối, xây dựng định hướng, tạo môi trường nghiên cứu khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng 4.0.

Phòng thí nghiệm hệ thống thông minh và robot tại Trường Đại học quốc tế Miền Đông nơi đặt Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình đổi mới, sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tạo dựng hệ sinh thái mới cho cộng đồng doanh nghiệp; thu hút các thành phần và nguồn lực xã hội cùng tham gia để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới.

Đây là các bước chuẩn bị cần thiết để tiến tới xây dựng mô hình Khu Công nghiệp khoa học và công nghệ, phấn đấu đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Tin liên quan
Tin khác