Doanh nghiệp
Bình Phước: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lê Quân - 12/08/2022 19:16
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ được hỗ trợ nhiều giải pháp, trong đó có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 12/8, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch số 232/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bình Phước sẽ được tỉnh hỗ trợ bằng nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn 

Theo đó, tỉnh Bình phước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8 giải pháp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tiên là việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

Doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Phước sẽ hỗ trợ các thông tin về kế hoạch, chương trình, thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đối với các hộ kinh doanh được hỗ trợ tư vấn miễn phí về trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ lệ phí môn bài, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Về hỗ trợ lãi suất, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí theo quy định tại mục 4, chương IV, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ doang nghiệp nhỏ và vừa được bố trí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Bình Phước. 

Tin liên quan
Tin khác