Điểm nóng
Bình Thuận chấm dứt hoạt động, thu hồi đất Dự án Khu du lịch Thuận Nam
Linh Đan - 28/05/2024 15:02
Bình Thuận chấm dứt hoạt động, thu hồi hơn 55.700 m2 đất Dự án Khu du lịch Thuận Nam của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với Dự án Khu du lịch Thuận Nam của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận thu hồi diện tích 55.705,6 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng, thuộc thửa đất số 271, tờ bản đồ số 76 (185 440 - 3) tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (đã  được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dương Phú Hưng để thực hiện dự án Khu du lịch Thuận Nam tại Quyết định số  2005/QĐ-UBND ngày 9/8/2006, Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 25/11/2008).

Lý do, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dương Phú Hưng thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt  động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định tại Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được sửa đổi, bổ  sung tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020; khoản 2 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023) của Chính phủ và UBND tỉnh có chủ trương thu hồi, chấm dứt hoạt động tại Công văn số 4148/UBND-KGVX ngày 0/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết  định số 512/QĐ-SKHĐT ngày 5/12/2016 về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi  đối với dự án.

Vị trí khu đất được thể hiện trên mảnh chỉnh lý địa chính tờ số 76 (185440 - 3), tỷ lệ 1/5000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận xác lập ngày 23/6/2023.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Dương Phú Hưng chấp  hành nghiêm quyết định thu hồi đất, tự tháo dỡ tài sản (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận giao phần diện tích 55.705,6 m2 đất đã thu hồi nói trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi; giao Cục Thuế tỉnh rà soát liên quan đến nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).

Tin liên quan
Tin khác