Thời sự
Bộ Giao thông - Vận tải điều động, bổ nhiệm hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt
Anh Minh - 24/12/2022 07:54
Các đơn vị trong Bộ GTVT có sự thay đổi vị trí người đứng đầu là Văn phòng Ban Cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm. (Ảnh: Bộ GTVT).

Chiều 23/12, Bộ GTVT tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 85.

Cụ thể, ông Vũ Thành Trung, Vụ trưởng Chánh văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT được điều động bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 23/12/2022.

Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT kể từ ngày 23/12/2022.

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư kể từ 1/1/2023.

Ông Lê Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng được giao giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng kể từ 1/1/2023.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng kể từ 1/1/2023. Ông Vương Đình Đồng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 85 được giao giữ chức quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 kể từ 1/1/2023.

Tin liên quan
Tin khác