Đầu tư
Bổ sung nút giao Thuận Nam vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Bảo Như - 26/10/2023 11:50
Chi phí hạng mục bổ sung nút giao Thuận Nam (Km113+00) kết nối với ĐT.709 thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo ước khoảng 125 tỷ đồng.
Thi công hầm đường bộ Núi Vung thuộc Dự án thành phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1335/QĐ - BGTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, có một số nội dung quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại Quyết định số 1335.

Đầu tiên là việc Bộ GTVT quyết định bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao Thuận Nam (Km113+000) kết nối với ĐT.709, dạng nút giao khác mức liên thông tách nhập đơn giản, gồm 4 nhánh kết nối, cao tốc đi dưới; bổ sung hệ thống thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; điện chiếu sáng và các công trình phục vụ vận hành, khai thác (trạm thu phí không dừng, hệ thống ITS) trong phạm vi nút giao.

Tổng chi phí hạng mục bổ sung nút giao Thuận Nam (Km113+00) kết nối với ĐT.709 là khoảng 125,81 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí GPMP).

Do xuất hiện hạng mục bổ sung, nên tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ sau điều chỉnh là 8.925,48 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 496,11 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 7.394,44 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 374,60 tỷ đồng; lãi vay trong thời gian xây dựng 246,65 tỷ đồng; chi phí dự phòng 413,68 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án sau điều chỉnh là 5.139,28 tỷ đồng (bao gồm vốn hạng mục bổ sung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao Thuận Nam kết nối với ĐT.709); nguồn vốn nhà đầu tư: 3.786,20 tỷ đồng (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện dự án) theo Hợp đồng dự án số 316/HĐ.BOT-BGTVT ngày 30/7/2021.

Tại Quyết định số 1335, Bộ GTVT đã điều chỉnh thời gian xây dựng Dự án. Theo đó, Dự án được khởi công năm 2021, hoàn thành các hạng mục đường và cầu của Dự án đảm bảo thông xe trước ngày 30/12/2023, hoàn thiện toàn bộ các khối lượng phụ trợ và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/3/2024; hạng mục hầm Núi Vung hoàn thành trong thời gian 30 tháng.

Thời gian xây dựng hoàn thành hạng mục bổ sung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao Thuận Nam (Km113+000) kết nối với ĐT.709 là 4 tháng.

Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 85 Ban Quản lý dự án 85 kiểm tra, rà soát nguồn vốn thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch vốn, kịp thời báo Bộ GTVT phân bổ nguồn vốn thanh toán cho dự án, bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định; thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư xây dựng; quản lý hợp đồng, sử dụng vốn và nghiệm thu, thanh toán, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư dự án theo quy định.

Đơn vị này còn được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát phân khai khối lượng, khớp nối phạm vi hạng mục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao Thuận Nam kết nối với ĐT.709, thoả thuận thống nhất với Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tránh trùng lặp.

“Xây dựng phương án tổ chức thực hiện hạng mục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao Thuận Nam kết nối với ĐT.709, cập nhật lưu lượng, dự báo giao thông, xác định phương án tài chính, thời gian hoàn vốn, đánh giá đầy đủ tác động để hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm tuân thủ theo quy định hợp đồng và quy định của pháp luật”, Quyết định số 1335 nêu rõ.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức PPP. Dự án có chiều dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5 km), Ninh Thuận (63 km), Bình Thuận (gần 12 km), do liên doanh Tập đoàn Đèo Cả-Công ty 194 làm nhà đầu tư.

Tin liên quan
Tin khác