Vật liệu - công nghệ
Bộ Xây dựng công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Thế Hải - 12/01/2024 16:27
Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Xây dựng công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) đã được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1626/QĐ-TTg ngày 25/12/2023.

Phạm vi ranh giới của Quy hoạch được lập cho tất cả các nhóm/loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về khoáng sản) trên diện tích đất liền, hải đảo và thềm lục địa của cả nước.

Quy hoạch đã giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện của quy hoạch thời kỳ trước, đặc biệt là việc giao thoa, chồng lấn giữa các khu vực/mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Các khu vực/mỏ khoáng sản đã và đang thực hiện được rà soát và cập nhật có chọn lọc các thông tin, số liệu, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với nhu cầu khoáng sản cung cấp cho các ngành công nghiệp.

Tại quy hoạch đã phê duyệt, tất cả các khu vực khoáng sản đều được khoanh định tọa độ khép góc, xác định cụ thể diện tích, dự kiến tài nguyên, trữ lượng và công suất khai thác để thuận lợi cho công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Đồng thời được sắp xếp khoa học theo danh mục từng địa phương ở 6 vùng kinh tế cho từng loại khoáng sản được phân theo mục đích sử dụng để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, tra cứu và cập nhật thông tin trong quá trình thực hiện quy hoạch sau này.

Ngoài ra, để khắc phục bất cập trong công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản giai đoạn trước, công suất khai thác các khu vực khoáng sản trong quy hoạch được xác định là con số tối đa cho phép (chưa bao gồm khoáng sản đi kèm), được xác định trên cơ sở kết quả phê duyệt trữ lượng của cơ quan có thẩm quyền và dự án đầu tư khai thác khoáng sản đã được phê duyệt theo quy định.

Đối với việc chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD yêu cầu các dự án đầu tư mới phải bảo đảm được nguồn nguyên liệu đủ trữ lượng và chất lượng phục vụ sản xuất, đặc biệt là các dự án sản xuất xi măng và vôi công nghiệp.

Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng phế thải của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và các ngành khác làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất VLXD, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản tự nhiên, giảm ô nhiễm môi trường.

Trên cơ sở tiềm năng tài nguyên khoáng sản đã điều tra, đánh giá và hiện trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, Quy hoạch đã phân tích các kịch bản phát triển, dự báo nhu cầu để xây dựng phương án quy hoạch nhằm khoanh định các khu vực khoáng sản đưa vào thăm dò - khai thác thời kỳ 2021-2030 và định hướng cho giai đoạn tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, đã quy hoạch thăm dò 518 khu vực khoáng sản (KVKS) giai đoạn 2021-2030 và 177 KVKS giai đoạn tầm nhìn đến 2050; quy hoạch khai thác 774 KVKS giai đoạn 2021-2030 và 931 KVKS giai đoạn tầm nhìn đến 2050. Tổng tài nguyên, trữ lượng huy động vào quy hoạch là 26,6 tỷ tấn các loại khoáng sản và 2,25 tỷ m3 đá làm ốp lát.

Sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành công bố công khai Quy hoạch, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về Quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở quốc gia về quy hoạch, đồng thời tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, Quy hoạch thể hiện rõ quan điểm, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản bảo đảm phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu trong nước và dự trữ tài nguyên khoáng sản phục vụ ngành Vật liệu xây dựng trước mắt và lâu dài; bảo đảm quốc phòng, an ninh, hiệu quả kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường, di tích lịch sử, văn hóa, hài hòa giữa lợi ích quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Tin liên quan
Tin khác