Thí điểm dùng cát biển làm vật liệu tại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn Hậu Giang – Cà Mau sẽ triển khai đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền.