Doanh nghiệp
Cả nước còn 20 doanh nghiệp đa cấp đang hoạt động hợp pháp
Thế Hoàng - 18/09/2023 16:23
Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hiện cả nước chỉ còn 20 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp đang hoạt động trên thị trường, đóng góp hơn 21.000 tỷ doanh thu.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết, cả nước hiện chỉ còn 20 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp đang hoạt động trên thị trường.

So với giai đoạn trước, số lượng các doạnh nghiệp đa cấp giảm mạnh, song doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng.

Thống kê cho biết, năm 2021, doanh thu ngành đa cấp đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2020, đến năm 2022 đạt 21.110 tỷ đồng, tăng 10,51% so với năm 2021.

"Doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp trong 5 năm qua có xu hướng tăng liên tục với tỉ lệ tăng trưởng khá cao. Đóng góp của ngành vào nguồn thuế nộp ngân sách Nhà nước là 2.434 tỷ đồng", theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

op 5 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng đa cấp cao nhất trong năm 2022.

Đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, hoạt động kinh doanh đa cấp thời gian qua vẫn còn một số tồn tại. Một số doanh nghiệp chưa tuân thủ pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và bị xử phạt qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý, trong đó 2 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, lĩnh vực bán hàng đa cấp đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục được triển khai trên mọi mặt, từ xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, quản lý hội nghị hội thảo, đào tạo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo nâng cao ý thức người dân.

Trong 5 năm qua, nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, cho nên thị trường đã thanh lọc bớt các doanh nghiệp đa cấp biến tướng.

Đáng chú ý, sau hơn 2 năm xây dựng, ngày 28/4/2023, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và chính thức có hiệu lực vào ngày 20/6/2023.

Việc ra đời của Nghị định đánh dấu những thay đổi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho hay, công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp được triển khai trở lại sau dịch bệnh Covid-19 và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp và cảnh báo nâng cao ý thức của người dân trước các biểu hiện của đa cấp biến tướng, đa cấp không phép được thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng từ trung ương đến địa phương.

Tin liên quan
Tin khác