Thời sự
Cần bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện
Nguyễn Lê - 19/06/2024 08:33
Chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan thẩm tra đề xuất nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới .

Sáng 19/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, dự thảo luật đã bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân.

Dự án luật cũng sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật gồm 9 chương, 65 điều, quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy, nổ, theo Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình dự án luật. 

Thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội  cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật PCCC và CNCH.

Tuy nhiên, để bảo đảm thông tin đầy đủ, làm cơ sở cho Quốc hội xem xét quyết định về dự án Luật PCCC và CNCH, Chủ nhiệm Uỷ ban Lê Tấn Tới đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, cập nhật một số nội dung, thông tin, số liệu đến thời điểm báo cáo Quốc hội trong các báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về PCCC và CNCH; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp theo hướng cụ thể hóa nội dung tiếp thu...

Về hoạt động phòng cháy, cơ quan thẩm tra lưu ý, cần nghiên cứu làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch để có giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với từng loại quy hoạch; xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC; rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc, quy định giao trách nhiệm “tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện.

Nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nêu.

Về hoạt động chữa cháy, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, Ủy ban thẩm tra đề nghị nghiên cứu bổ sung làm rõ trách nhiệm thanh toán chi phí sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khi thực tập phương án chữa cháy của cơ quan công an và phục vụ công tác chữa cháy.

Dự thảo cũng cần làm rõ việc bố trí các trụ nước chữa cháy trên mạng lưới cấp nước tập trung hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hay tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấp nước; bổ sung quy định cho phép người chỉ huy chữa cháy được quyền “cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy”; bổ sung thêm chủ thể “chủ hộ dân, thành viên hộ gia đình” là người chỉ huy chữa cháy tại thôn, tổ dân phố trong trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đội trưởng đội dân phòng vắng mặt…

Về đảm bảo điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Ủy ban QPAN đề nghị nghiên cứu quy định riêng với người tham gia chữa cháy và người tham gia CNCH để bổ sung quy định cụ thể hơn về chế độ, chính sách cho từng nhóm đối tượng; cân nhắc kỹ tính hợp lý của quy định hỗ trợ cho hoạt động PCCC và CNCH từ Quỹ phòng chống thiên tai; nghiên cứu, thể hiện rõ và đầy đủ hơn các nguồn đầu tư và cơ chế để huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

Chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tin liên quan
Tin khác