Thời sự
Cần Thơ miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19
Trúc Giang - 12/08/2021 08:16
UBND TP. Cần Thơ vừa có công văn về việc giảm giá nước sinh hoạt, tiền sử dụng nước sinh hoạt hỗ trợ người dân và các đối tượng sử dụng nước sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ thống nhất với đề xuất về chính sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 của Sở Tài chính Thành phố tại Công văn số 2766 /STC-QLG-CS&TCDN. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty CP Cấp nước Cái Răng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch theo đúng quy định.

Công ty CP Cấp nước Cần Thơ

Theo đề xuất của Sở Tài chính TP. Cần Thơ tại Công văn nêu trên, đối với hộ nghèo (có sổ), được các Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty CP Cấp nước Cái Răng miễn thu tiền sử dụng nước sạch trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 8 đến kỳ hóa đơn tháng 10 năm 2021; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giảm giá tiêu thụ nước sạch 220 đồng/m3 /khách hàng/kỳ hóa đơn (tương đương giảm khoảng 5%) trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 8 đến kỳ hóa đơn tháng 10 năm 2021.

Đối với hộ cận nghèo (có sổ), được Công ty CP Cấp nước Cái Răng giảm 50% giá tiêu thụ nước sạch trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 8 đến kỳ hóa đơn tháng 10 năm 2021.

Đối với các hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt: Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 9 đến kỳ hóa đơn tháng 11 năm 2021; Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty CP Cấp nước Cái Răng giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 8 đến kỳ hóa đơn tháng 10 năm 2021; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) giảm giá tiêu thụ nước sạch 220 đồng/m3 /khách hàng/kỳ hóa đơn (tương đương giảm khoảng 4%) trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 8 đến kỳ hóa đơn tháng 10 năm 2021.

Đối với các khu vực thực hiện cách ly và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) miễn thu tiền sử dụng nước sạch đối với các khu vực thực hiện cách ly và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 (kể cả các bệnh viện dã chiến) trên địa bàn Thành phố thuộc các trạm cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm cung cấp nước.

Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty CP Cấp nước Cái Răng giảm 50% giá tiêu thụ nước sạch trong 03 kỳ hóa đơn từ kỳ hóa đơn tháng 8 đến kỳ hóa đơn tháng 10 năm 2021 cho các cơ sở cách ly và bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tin liên quan
Tin khác